Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://landzmierz.szkola.pl/ którym jest
Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu nazywana dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pspland@poczta.onet.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu

KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY


Szanowni Państwo, Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie

Od 25 marca będą obowiązywały nowe zasady nauczania zdalnego. Zmiany zostały wprowadzone przez dwa rozporządzenia wydane 20 marca 2020. Rozporządzenie przedłuża ograniczenie funkcjonowania placówek oświatowych do 10 kwietnia oraz określa funkcjonowanie szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

Informuję, że od 25 marca do 10 kwietnia zadania szkoły będą realizowane z użyciem technik i metod kształcenia na odległość.

Po uwzględnieniu potrzeb edukacyjnych, wieku uczniów, zaleceń medycznych odnośnie czasu korzystania z urządzeń, a także sytuacji rodzinnej dzieci ustalam co następuje;

 1. W klasie I praca będzie realizowana jak dotychczas, z tym że nauczyciele uczący będą na bieżąco monitorowali zaangażowanie uczniów i dostosowywali treści i formy do sytuacji. Nauczyciele określą ponadto szczegółowo sposób konsultacji dla rodziców. Dopuszcza się tworzenie tzw. grup na komunikatorach. Główna komunikacja będzie odbywać się za pomocą Office 365.
 2. Klasy V - VI będą realizować zmodyfikowany, tymczasowy plan nauczania. Plan nauczania zawiera wszystkie przedmioty, których nauka może być realizowana i monitorowana zdalnie. Przedmioty takie jak plastyka, muzyka, w-f, technika, zajęcia rozwijające kreatywność realizowane będą poprzez zadania umieszczane na Office 365, jednak treści przekazywane do ćwiczeń /zadań będą koncentrowały się na realizacji podstawy programowej.
 3. Nauczyciele przygotowując lekcje wezmą pod uwagę wiedzę o dostępnym dla uczniów sprzęcie oraz fakt, że samodzielne uczenie się jest przez uczniów dopiero kształtowane i rozwijane.
 4. Nauczyciele zmodyfikują programy nauczania, koncentrując się na twórczej i ciekawej realizacji podstawy programowej.
 5. Nauczyciel sam dobiera metodę pracy zdalnej, biorąc pod uwagę umiejętności własne, zasoby sprzętowe uczniów oraz rekomendowane przez MEN i ośrodki związane z oświatą platformy edukacyjne. Nauczyciel informuje ucznia i rodziców o ustalonych przez siebie zasadach pracy, uzyskiwaniu informacji zwrotnych oraz formach konsultacji.
 6. Frekwencja będzie szacowana na podstawie udziału w lekcjach on-line, odbieranych wiadomości mailowych, zadawanych pytań, przesłanych pracach. Każdy nauczyciel powinien posiadać wiedzę o orientacyjnej frekwencji uczniów. Nie zaznaczamy jej jednak w dzienniku.
 7. Nauczyciele klas V-VI określą zasady i formy konsultacji z uczniami i rodzicami do dnia 27 marca.
 8. Praca ucznia będzie monitorowana i oceniana. Zalecana jest forma oceniania kształtującego. Oceniane będą wypracowania, zadania obliczeniowe, ćwiczenia. Zgodnie z zasadami ujętymi w Statucie szkoły. Prace artystyczne i ćwiczenia fizyczne będą ocenione po powrocie do szkoły.
 9. Pozostajemy w kontakcie. Uczmy się od siebie wzajemnie. Życzę nam wszystkim cierpliwości i zrozumienia wzajemnego.
 10. Koordynatorem działań i osobą, z którą kontaktują się rodzice w sprawach organizacyjnych jest wychowawca.

Należy pamiętać o tym, że część rodziców przebywa poza domem, a dostęp do Internetu ma za pośrednictwem rodziców. 

Dyrektor

Alicja Gruszka-Bury

powrót do listy aktualności