Szanowny użytkowniku!

(przewiń w dół, aby zapoznać się z całością informacji)

Mając na uwadze, że 25 maja 2018r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znane szerzej pod nazwą GDPR (RODO) administrator serwisu internetowego https://landzmierz.szkola.pl/ którym jest
Publiczna Szkoła Podstawowa w Landzmierzu nazywana dalej Administratorem, dla spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 12 (Rozdział III)tego Rozporządzenia informuje niniejszym, że w obrębie serwisu stosuje następującą politykę prywatności :

Dane osobowe

 1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie, jeżeli takowe występują w treści podstrony oraz za pomocą formularza logowania w celu uzyskania dostępu do zaplecza administracyjnego strony.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera.
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
 7. Dane są przechowywane przez czas niezbędny dla prawidłowego udostępniania informacji.
 8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
 10. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych firmie Usługi informatyczne Witold Joniak, ul. Sienkiewicza 3 47-253 Landzmierz NIP:749-121-63-73 REGON 530600669 - w celu obsługi systemu zarządzania treścią strony. Firma ta podpowierza przetwarzanie firmie Kylos Sp. z o. o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź, Oznaczenie sądu rejonowego:Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 947-196-00-52 Regon: 100635787 KRS: 0000496957 - w celu przechowywania danych na serwerach

Pliki cookies

 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
Do korzystania z serwisu wymagane jest zaakceptowanie tej polityki prywatności. Jeżeli jej nie akceptujesz opuść tę stronę. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz kontaktować się pisząc na adres pspland@poczta.onet.pl
akceptuję politykę prywatności - przejdź do serwisu

Uwaga miłośnicy sportu!


UWAGA MIŁOŚNICY SPORTU!

Poniżej najważniejsze informacje związane z imprezą sportową organizowaną 4.12.2018r.

 

MARSZOBIEG 100 X 100m na 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

LANDZMIERZ 2018

 

REGULAMIN

ORGANIZATOR - PSP w Landzmierzu

SPONSOR - Rada Rodziców przy PSP w Landzmierzu

PATRON MEDIALNY - Urząd Gminy Cisek

 

WYDARZENIE. BIEG. MARSZOBIEG. MARSZ SZTAFETOWY – „ SZTAFETA Z FLAGĄ” 100 UCZNIÓW X 100m DLA NIEPODLEGŁEJ REALIZOWANYCH PRZEZ UCZNIÓW I NAUCZYCIELI PSP W LANDZMIERZU

 

I. CEL IMPREZY

1. Upamiętnienie 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości.

2. Integracja obywatelska wokół wydarzeń patriotycznych.

3. Promocja bezpiecznej aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia .

4. Promocja wsi Landzmierz i Gminy Cisek

5. Integracja i aktywizacja rodzin.

 

II. TERMIN, MIEJSCE I GODZINY STARTU

Marszobieg odbędzie się w dniu 04.12.2018 r. na boisku szkolnym PSP w Landzmierzu. Start godz. 11.45

 

III. SPOSÓB ROZGRYWANIA ZAWODÓW - BIEG

SZTAFET Z FLAGĄ

„SZTAFETY Z FLAGĄ” są sztafetami otwartymi dla wszystkich, których celem jest włączanie do udziału jak największej ilości biegaczy. Do „sztafet z flagą” dołączyć może każda chętna osoba, w dowolnym momencie, dowolną ilość razy, po każdorazowej rejestracji przed startem w biurze „SZTAFET Z FLAGĄ” ( zapisy ). Dla uczestników „SZTAFET Z FLAGĄ” nie ma ograniczeń wiekowych.

Każdy zawodnik biegnący w „SZTAFECIE Z FLAGĄ” pokonuje samodzielnie, lub z asystą dystans 100m (2x50m) - okrążenie. W takiej sytuacji do wyniku „SZTAFETY Z FLAGĄ” wliczony będzie dystans przebiegnięty przez każdego biegacza. Zawodnik po pokonaniu minimum jednego okrążenia przekazuje pałeczkę ( flagę) następnemu zawodnikowi w specjalnie wyznaczonej strefie zmian.

 

IV. LIMIT I POMIAR CZASU

1. Liczba zawodników, którzy mogą wystartować jest dowolna

2. Limit czasu na pokonanie dystansu 100 x 100m jest dowolny.

3. Każda uczestnik otrzyma pamiątkową naklejkę startową

 

V. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszeń można dokonywać w dniu imprezy.

2. Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszeń w momencie przekroczenia limitu zgłoszonych uczestników. Pierwszeństwo udziału w biegu mają uczniowie i nauczyciele PSP w Landzmierzu.

 

VI. UWAGI KOŃCOWE

1. Kontakt do organizatora teI. 601054770 e-mail: pspland@poczta.onet.pl

2. Nie dopuszcza się startu zawodników ze zwierzętami.

3. Organizator zapewnia uczestnikom opiekę medyczną na czas trwania zawodów.

4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę

5. Komisję sędziowską powołuje organizator

 

HARMONOGRAM IMPREZY

 

Godz. 11.45 Zbiórka uczniów w sali gimnastycznej, przedstawienie programu imprezy, omówienie harmonogramu i zasad sztafety. Podział na grupy.

Godz. 12.00 Start. Klasa 4

Godz. 12.20 Klasa 5

Godz. 12.40 Klasa 6

Godz. 12.55 ew. zaproszeni goście, rodzice itd.

Godz. 13.10 Zbiórka na boisku szkolnym, odśpiewanie hymnu państwowego, wspólna fotografia

Godz. 13.20 Zakończenie imprezy

 

powrót do listy aktualności